Lärare

Andreas ”Ankko” Kaján / Verksamhetsledare

Andreas är Rockskolans chef och ser till så att allting fungerar, från lektionsplanering och kontakt med föräldrar till byte av gitarrsträngar och utrotning av dammråttor. Han undervisar i gitarr och fungerar som huvudsaklig bandlärare.

 

Jonas Holmström / Instrument- och bandlärare


Jonas är en helt egen rytmsektion, han är skicklig på både bas och trummor. Utöver den individuella instrumentundervisningen är han verksamhetsledarens högra hand och hjälper till med det mesta. Han kompletterar också i bandundervisningen.

 


Maria Piippo / Piano- och keyboardlärare

Maria är Rockskolans nyförvärv, en glad och trevlig typ som ser till att nästa generations Jon Lord:ar lär sig hitta rätt på pianotangenterna.


Övriga i the Rockskolan Crew:


Joel Kronqvist / Allt-i-allo

Joel arbetar till vardags med ungdomsverksamheten ute i den åboländska skärgården. I Rockskolan hjälper han till med planeringen och som utbildad ungdomsledare har han ett välkommet perspektiv på vårt arbete. Han är en mycket kvalificerad extra hand och också en skicklig trummis.


Tom Grönroos / Producent

Tom har många järn i elden och jobbar med Rockskolan i det fördolda. Han sitter med på alla planeringsmöten och hjälper oss förverkliga de projekt och de mål som vi ställer för Rockskolan. Tom har även i tidernas begynnelse varit gitarrlärare på Rockskolan.


Sam Fröjdö / Grundare, mentor, ordförande och lärare i vuxenrock

Sam är eldsjälen, trummisen, kompositören, dirigenten samt grundaren av Åbo School of Rock. År 2008 var Rockskolan något helt nytt som ingen annan hade gjort tidigare i Finland. Sams insats under åren för Rockskolan har möjliggjort att många unga i Åbo fått uppleva det underbara med att spela i band. Utan Sam skulle Rockskolan inte excistera! Sam undervisar även vuxenrockarna i Rockskolan.

 

Rockskolan rf styrelse

Sam Fröjdö / ordförande
Misa Ståhl-Norrholm
Lotta Svartsjö
Tom Grönroos
Joel Kronqvist