Om Rockskolan

Vi finns mitt i Åbo på:
Gillesgården, Auragatan 1.
20720 Åbo.
info@rockskolan.fi

Rockskolan, tidigare Åbo School of Rock, grundades 2008 av musikern Sam Fröjdö. I Rockskolan ligger fokus på att spela i band, men alla elever får samtidigt enskild undervisning i sitt instrument för att också utvecklas individuellt. Tillsammans med sina bandkompisar spelar man 90 minuter i veckan. Att spela i band innebär att man utvecklas som grupp, vad gäller såväl kunskap och ansvar som kreativitet och musicerande. Bandet arbetar fram sin egen identitet, sin egen ”grej”, samtidigt som man utbildas i hantverket musik och konstformen rockmusik.

I den individuella instrumentundervisningen fås lektioner i det instrument man väljer att spela i bandet. Gitarr, bas, trummor, piano/keyboard och sång 30-45min i veckan.

Utöver bandspel och den individuella instrumentundervisningen erbjuds också undervisning i musikteori och tonträffning. Rockskolan ordnar även workshops med olika teman samt konserter där eleverna har möjlighet att uppträda inför publik.

Rockskolans syfte är att fostra unga i pop- och rockkultur, att uppmuntra musicerandet och att ge eleverna:

a) grunden för ett självständigt musikaliskt tänkande

b) möjlighet att dynamiskt arbeta i grupp och genom det nå mål som konserter, inspelningar och större musikaliska helheter som t.ex. musikaler

c) förutsättningar att genom samspelet stärka det egna identitetsbygget och den sociokulturella utvecklingen


Rockskolan finns mitt i centrala Åbo
vid Gillesgården på Auragatan 1. Egna utrymmen med två band lokaler, en lokal för individuell undervisning samt toaletter och kök. Rockskolans utrymmen kan även hyras som möteslokal eller tillfälligt arbets/övningsutrymme. Kontakta tom@rockskolan.fi för mera information.


Terminsavgifter

2024 är terminsavgifterna följande:

 • Instrument & Band 300€/termin
  individuell undervisning 30-45 min/vecka samt bandundervisning 60-90 min/vecka
 • Band 300€/termin
  bandundervisning 60-90 min/vecka
 • Instrument 300€/termin
  individuell instrumentundervisning 30-45 min/vecka
 • Syskonrabatt 100€/termin
  dvs andra och tredje syskonet erhåller rabatten

Rockskolan har möjlighet att genom Johanna och G.A. Petrelius stiftelse bevilja nedsatt terminsavgift för familjer med ansträngd ekonomi. Kontakta Tom Grönroos, 040-195 5575 eller tom@rockskolan.fi


Kontakt

Andreas ”Ankko” Kaján | Verksamhetsledare
044 015 1919 info@rockskolan.fi / andreas@rockskolan.fi

Jonas Holmström | Bas, trummor och band
jonas@rockskolan.fi

Maria Piippo | Piano/keyboard
maria@rockskolan.fi

Tom Grönroos | Producent & gitarr (kontakt angående avgifter, fakturor, uthyrningar och bokningar av Rockskolan)
040 19 555 75 tom@rockskolan.fi

Sam Fröjdö | Styrelseordförande & Songwriters´ Collective
050 091 2790 sam@rockskolan.fi

Tommy Karlsson | Songwriters´ Collective

Rockskolan rf
c/o Bokföringsbyrå Memera
PB 6
21661 Nagu
Fo-nummer: 2926329-3

e-fakturering
Vi tar endast emot e-fakturor och uppgifterna hittas här:
Rockskolan rf – Faktureringsuppgifter_230418133242
Rockskolan rf – Verkkolaskutiedote_230418133202

Facebook  | Instagram  | YouTube