Om Rockskolan

Rockskolan, tidigare Åbo School of Rock, grundades 2008 av musikern Sam Fröjdö. I Rockskolan ligger fokus på att spela i band, men alla elever får samtidigt enskild undervisning i sitt instrument för att också utvecklas individuellt. Tillsammans med sina bandkompisar spelar man 90 minuter i veckan. Att spela i band innebär att man utvecklas som grupp, vad gäller såväl kunskap och ansvar som kreativitet och musicerande. Bandet arbetar fram sin egen identitet, sin egen ”grej”, samtidigt som man utbildas i hantverket musik och konstformen rockmusik.

I den individuella instrumentundervisningen fås lektioner i det instrument man väljer att spela i bandet. Gitarr, bas, trummor, piano/keyboard och sång 30-45min i veckan.

Utöver bandspel och den individuella instrumentundervisningen erbjuds också undervisning i musikteori och tonträffning. Rockskolan ordnar även workshops med olika teman samt konserter där eleverna har möjlighet att uppträda inför publik.

Rockskolans syfte är att fostra unga i pop- och rockkultur, att uppmuntra musicerandet och att ge eleverna:

a) grunden för ett självständigt musikaliskt tänkande

b) möjlighet att dynamiskt arbeta i grupp och genom det nå mål som konserter, inspelningar och större musikaliska helheter som t.ex. musikaler

c) förutsättningar att genom samspelet stärka det egna identitetsbygget och den sociokulturella utvecklingen


Rockskolan finns mitt i centrala Åbo
vid Gillesgården på Auragatan 1. Egna utrymmen med två band lokaler samt toaletter och kök. Rockskolans utrymmen kan även hyras som möteslokal eller tillfälligt arbets/övningsutrymme. Kontakta tom@rockskolan.fi för mera information.


Terminsavgifter

Hösten 2021 höjer Rockskolan tillfälligt sina terminsavgifter pga ansträng ekonomi genom corona pandemin som påverkat verksamheten. Då verksamhetens finansiering tillåter justeras avgifterna till de normala avgifterna igen.

 • Instrument & Band 300€/termin
  individuell undervisning 30-45 min/vecka samt bandundervisning 60-90 min/vecka
 • Band 250€/termin
  bandundervisning 60-90 min/vecka
 • Instrument 200€/termin
  individuell instrumentundervisning 30-45 min/vecka
 • Syskonrabatt 50€/termin
  dvs andra och tredje syskonet erhåller rabatten

Rockskolan har möjlighet att genom Johanna och G.A. Petrelius stiftelse bevilja nedsatt terminsavgift för familjer med ansträngd ekonomi. Kontakta Tom Grönroos, 040-195 5575 eller tom@rockskolan.fi