Om Rockskolan

Rockskolan, tidigare Åbo School of Rock, grundades 2008 av musikern Sam Fröjdö. I Rockskolan ligger fokus på att spela i band, men alla elever får samtidigt enskild undervisning i sitt instrument för att också utvecklas individuellt. Tillsammans med sina bandkompisar spelar man 90 minuter i veckan. Att spela i band innebär att man utvecklas som grupp, vad gäller såväl kunskap och ansvar som kreativitet och musicerande. Bandet arbetar fram sin egen identitet, sin egen ”grej”, samtidigt som man utbildas i hantverket musik och konstformen rockmusik.

Utöver bandspel och den individuella instrumentundervisningen erbjuds också undervisning i musikteori och tonträffning. Rockskolan ordnar även workshops med olika teman samt konserter där eleverna har möjlighet att uppträda inför publik.

Rockskolans syfte är att fostra unga i pop- och rockkultur, att uppmuntra musicerandet och att ge eleverna:

a) grunden för ett självständigt musikaliskt tänkande

b) möjlighet att dynamiskt arbeta i grupp och genom det nå mål som konserter, inspelningar och större musikaliska helheter som t.ex. musikaler

c) förutsättningar att genom samspelet stärka det egna identitetsbygget och den sociokulturella utvecklingen

 

Terminsavgifter

  • Instrument & Band 250€/termin
    individuell undervisning 30-45 min/vecka samt bandundervisning 60-90 min/vecka
  • Band 200€/termin
    bandundervisning 60-90 min/vecka
  • Instrument 200€/termin
    individuell instrumentundervisning 30-45 min/vecka

Rockskolan har möjlighet att genom Johanna och G.A.Petrelius stiftelse bevilja nedsatt terminsavgift för familjer med ansträngd ekonomi. Kontakta Tom Grönroos, 040-195 5575 eller tom@rockskolan.fi