Rockskolan har genom följande rekommendationer, direktiv och beslut justerat verksamheten 26.4 som följer

Senaste uppdatering hittas på rockskolan.fi/covid19direktiv